Poradenstvo a služby
v oblasti ochrany osobných údajov, DPO, kybernetická bezpečnosť IT
Snažíme sa, aby nami poskytované služby neboli len kompletné vysoko kvalitné,  ale prinášame aj inovatívne riešenia, ktoré zabezpečujú návratnosť investícií pre našich klientov.
NOVINKA: Ponúkame Vám službu: Balíky paušálov GDPR
Vyberte si z ponuky našich služieb alebo nás kontaktujte a my Vám pomôžeme pri výbere najvhodnejšieho modelu
GDPR – dokumentácia
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
AUDIT – Analýza bezpečnosti
Audit vykonaný treťou stranou Vám pomôže nájsť medzery v systéme riadenia bezpečnosti informácií
Zodpovedná osoba (DPO)
Ponúkame službu externého výkonu Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO)
Rýchly audit GDPR – u vás v organizácii
Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení. Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike.
Zavádzanie systému riadenia
Budujte dôveru vašej firmy. Certifikujte ju najrozšírenejším uznávaným certifikátom ISO
Kybernetická bezpečnosť – ZoKB
Dňa 1.apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Školenia a vzdelávanie
Ponúkame školenia pre manažérov, majiteľov firiem, DPO
Riešenia na splnenie – GDPR, ZoKB
Ponúkame technické riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR
Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku zadarmo.

Túto službu sme poskytli uz viac ako           10 000 klientom

01.
planning & strategy

poskytujeme kompletné poradenstvo spojené s GDPR pre firmy s lokálnou i medzinárodnou pôsobnosťou.

02.
design & develop

Zákazníkom pomáhame realizovať kompletné IT riešenia v celom životnom cykle:

03.
test & deliver

Naším cieľom je dodať plne integrované riešenie, ako z hľadiska obchodného fungovania tak technickej vhodnosti a nákladovej udržateľnosti.