Sme tím
Expertov.
Nie sme len audítori. Sme tu aby sme začali  konverzáciu s Vami, našimi zákazníkmi v tomto rýchlo prepojenom svete. My strážime vaše informácie, chránime vaše citlivé firemné dáta, Vy rozvíjajte vaše podnikanie.
O Spoločnosti

Spoločnosť AKVY Business s.r.o. je predovšetkým špecialistom v oblasti ochrany osobných údajov a súčasne konzultačnou a poradenskou spoločnosťou v oblasti ochrany informácií.

O Nás

Spoločnosť AKVY Business s.r.o. je súčasťou skupiny AXI-SECURSTAR, ktorá je okrem iného jedným z najvýznamnejších aktérov v oblasti ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti.

Skupina AXI-SECURSTAR pôsobí na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku.

naša špecializácia

Špecializujeme sa najmä na inovatívne a chytré riešenia zavádzania ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a šifrovania.

Dôveruje nám viac ako 12 800 klientov

Spoločnosť AKVY Business s.r.o. je predovšetkým špecialistom v oblasti ochrany osobných údajov a súčasne konzultačnou a poradenskou spoločnosťou v oblasti ochrany informácií.

Čo robíme?

Spoločnosť od svojho založenia realizovala celý rad významných projektov v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany informácií. Pri riešení projektov sa opiera o profesionálny tím skúsených konzultantov a audítorov. Ich skúsenosti s niekoľkými stovkami projektov majú mimoriadny význam najmä v oblasti vstupných analýz ochrany osobných údajov, kde obvykle nestačí len dokonalá znalosť zákona, jeho výkladu a stanovísk Úradu pre ochranu osobných údajov. Hlavným benefitom pre klienta je skutočnosť, že už pri vstupnej analýze ho naši konzultanti dokážu nasmerovať k nielen typickým, ale aj veľmi špecifickým problémom, ktoré riešili už u organizácií podobného typu, akými sú napr. Obce, školské organizácie, nemocničné zariadenia atď..

Hlavným garantom za skupinu spoločností je Ing. Milan Hladký (ISO / IEC27001 Lead Audítor, GDPR DPIA RISK Audítor), ktorý sa opiera o 16 ročnú prax v oblasti ochrany osobných údajov a v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jeho činnosť je založená najmä na praktických skúsenostiach pri konzultačné a audítorskej činnosti v oblasti bezpečnosti informácií vo verejnej správe a firemným sektoru.

Náš tím sa skladá z odborníkov z oblasti počítačovej bezpečnosti, oblasti spravodlivosti, oblasti ochrany osobných údajov, počítačovej bezpečnosti. Naši systémový administrátori vám odporučia a prípadne implementujú SW a HW riešenie na dosiahnutie súladu s GDPR.

Máme viac ako 16 ročné skúsenosti.
Prečo my?
  • líder v poskytovaní služieb zodpovednej osoby (DPO) pre viac ako 6 000 prevádzkovateľov na územi SR, ČR a Rakúska,
  • vlastné právne a technické oddelenie,
  • dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov
  • poistenie zodpovednosti za škodu ( hmotná zodpovednosť za prípadné pokuty )
  • stojíme si za svojou prácou, zmluvne preberáme zodpovednosť