AUDIT - Analýza bezpečnosti
Audit vykonaný treťou stranou Vám pomôže nájsť medzery v systéme riadenia bezpečnosti informácií
Pri spracúvaní osobných údajov je každý prevádzkovateľ povinný pred prvým spracovaným osobných údajov prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré majú za úlohu chrániť osobné údaje dotknutých osôb.

Budovanie informačnej bezpečnosti je nutnosťou, ale k jej skutočnému vybudovanie musí každá organizácia pochopiť hrozby, ktoré sú súčasťou prostredia, v ktorom organizácia působí.

Audit bezpečnosti informačného systému teda v prvom rade skúma existujúce stav informačného systému a na základe jeho výstupov je možné vykonať analýzu rizík spojenú s odporúčaniami vedúcimi k eliminácii rizik.

Audit vykonaný treťou stranou Vám pomôže nájsť medzery v systéme riadenia bezpečnosti informácií.

Ponúkame Vám službu nezávislého auditu zameraného na:

Audit ochrany osobných údajov – GDPR     (Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení)

Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit bezpečnosti informácií

______________________________________________________________________________________________________________

Komu je naša služba určená?

Riešenie je určené všetkým firmám, ktoré chcú čeliť hrozbám a eliminovať bezpečnostné riziká vzhľadom na stratégiu spoločnosti. Spoločnostiam, ktoré sa snažia nielen ochrániť svoje investície do IS, ale predovšetkým svoje dobré meno.

Ďalšie služby

GDPR – dokumentácia
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
AUDIT – Analýza bezpečnosti
Audit vykonaný treťou stranou Vám pomôže nájsť medzery v systéme riadenia bezpečnosti informácií
Zodpovedná osoba (DPO)
Ponúkame službu externého výkonu Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO)
Rýchly audit GDPR – u vás v organizácii
Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení. Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike.
Zavádzanie systému riadenia
Budujte dôveru vašej firmy. Certifikujte ju najrozšírenejším uznávaným certifikátom ISO
Kybernetická bezpečnosť – ZoKB
Dňa 1.apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Školenia a vzdelávanie
Ponúkame školenia pre manažérov, majiteľov firiem, DPO
Riešenia na splnenie – GDPR, ZoKB
Ponúkame technické riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR