GDPR dokumetácia
25. mája 2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation), ktoré prinieslo do oblasti ochrany osobných významné zmeny, nové povinnosti, ako aj likvidačné sankcie, ktoré sa týkajú všetkých obchodných spoločností, živnostníkov, ako aj orgánov verejnej moci (napr. obce alebo školy).
GDPR je nové nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation) EÚ,

GDPR je jeden z najkomplexnejších súborov pravidiel na ochranu dát na svete a týka sa každého subjektu, ktorý zhromažďuje alebo spracováva osobné údaje občanov EÚ, bez ohľadu na jeho geografickú lokalitu. Nariadenie sa dotkne prakticky každého, fyzickej alebo právnickej osoby, ktorí spracovávajú údaje svojich zamestnancov, zákazníkov, klientov alebo dodávateľov. Účinnosť obecného nariadenia na ochranu osobných údajov je v celej Európskej únii nastavená na máj 2018.

Odborne Vám pomôžeme s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, a to vypracovaním príslušnej dokumentácie. Poskytneme Vám služby zodpovednej osoby, ako aj ďalšou súčinnosťou a poradenstvom pri prechode na nové pravidlá v GDPR.

Poistenie našej spoločnosti do výšky škody – 600 000 €.

Ako na GDPR?

Čo všetko bude treba prispôsobiť?

Ďalšie služby

GDPR – dokumentácia
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
AUDIT – Analýza bezpečnosti
Audit vykonaný treťou stranou Vám pomôže nájsť medzery v systéme riadenia bezpečnosti informácií
Zodpovedná osoba (DPO)
Ponúkame službu externého výkonu Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO)
Rýchly audit GDPR – u vás v organizácii
Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení. Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike.
Zavádzanie systému riadenia
Budujte dôveru vašej firmy. Certifikujte ju najrozšírenejším uznávaným certifikátom ISO
Kybernetická bezpečnosť – ZoKB
Dňa 1.apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Školenia a vzdelávanie
Ponúkame školenia pre manažérov, majiteľov firiem, DPO
Riešenia na splnenie – GDPR, ZoKB
Ponúkame technické riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR