Certifikát ISO
Budujte dôveru vašej firmy. Certifikujte ju najrozšírenejším uznávaným certifikátom ISO

Máme dlhoročné skúsenosti so zavádzaním ISO certifikácie kvality alebo ochrany osobných údajov. Radi vám poradíme, ako zvládnuť certifikáciu vo vašej firme.

Riadenie informačnej bezpečnosti zahŕňa ľudí, procesy, informačné systémy, dodávateľov služieb, aktíva a ich fyzickú bezpečnosť.

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO


Systém riadenia bezpečnosti informácií podľa ISO 27001 – ISMS


Systém managementu ICT služieb ISO 20000 – SMS

Spolupráca s nami vám pomôže celý proces budovania ISMS naštartovať a v prípade, že sa tak rozhodnete, pripraviť vás na bezproblémovú certifikáciu.

Naše skúsenosti ukazujú, že pre množstvo organizácií je proces budovania ISMS netriviálne. Ochotne Vám pomôžeme vo všetkých fázach budovania ISMS, vďaka naším dlhoročným skúsenostiam sme schopní maximálne zohľadniť špecifiká vašej organizácie, komplexne implementovať bezpečnostné procesy ako aj napomôcť formou konzultácií pri prevádzke a zlepšovanie ISMS.

Hlavné prínosy zavedenia ISMS pre vašu organizáciu budú najmä:

 • systematické riešenie informačnej bezpečnosti,
 • určenie bezpečnostnej stratégie a súvisiacich zodpovedností,
 • vytvorenie prehľadu aktív,
 • ich ocenenie a klasifikácia,
 • identifikácia hrozieb v oblasti informačnej bezpečnosti,
 • eliminácia alebo zníženie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti,
 • stanovenie jasných bezpečnostných pravidiel pre zamestnancov a zmluvné strany,
 • vypracovanie riadiacej dokumentácie,
 • zvýšenie povedomia a zodpovednosti zamestnancov pri práci s informáciami,
 • identifikácia a dodržiavanie legislatívnych a zmluvných požiadaviek,
 • konkurenčná výhoda,
 • v niektorých prípadoch aj osvedčenie o dôveryhodnosti organizácie (napr. pre výberové konania).
GDPR – dokumentácia
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
AUDIT – Analýza bezpečnosti
Audit vykonaný treťou stranou Vám pomôže nájsť medzery v systéme riadenia bezpečnosti informácií
Zodpovedná osoba (DPO)
Ponúkame službu externého výkonu Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO)
Rýchly audit GDPR – u vás v organizácii
Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení. Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike.
Zavádzanie systému riadenia
Budujte dôveru vašej firmy. Certifikujte ju najrozšírenejším uznávaným certifikátom ISO
Kybernetická bezpečnosť – ZoKB
Dňa 1.apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Školenia a vzdelávanie
Ponúkame školenia pre manažérov, majiteľov firiem, DPO
Riešenia na splnenie – GDPR, ZoKB
Ponúkame technické riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR