Riešenia na splnenie - GDPR, ZoKB
Ponúkame technické riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR

EKRAN – Nástroj priebežnej kontroly práce administrátorov

PREČO SI VYBRAŤ EKRAN?

Správcovia systémov a databáz majú často neobmedzený prístup nielen ku konfigurácii systému, ale aj k dátam, a môžu spravovať účty iných používateľov, vrátane ich oprávnenia. Ak administrátori svojich právomocí zneužívajú, stávajú sa tzv. Insider.

V čom je riešenie unikátne?
Nástroj EKRAN spoľahlivo zaznamenáva všetky činnosti administrátorov a poskytuje indexovaný video log všetkých alebo vybraných užívateľských relácií realizovaných lokálne, prostredníctvom vzdialenej plochy alebo napr. cez SSH. Video log je preukázateľný a vďaka kvalitným indexom získa supervízor veľmi rýchlo prehľad napr. o všetkých administrátorom použitých aplikáciách.
Riešenie je možné veľmi ľahko nasadiť na existujúce servery, cez ktoré do siete pristupujú dodávatelia, alebo aj na kritické servery vnútornej IT infraštruktúry. Implementácia nízkonákladového nástroja EKRAM nijako nemení spôsob práce administrátorov a nevyžaduje žiadnu zmenu organizačných procesov, vďaka čomu je veľmi priamočiara a rýchlo uskutočniteľná.

ELISA – Nástroj pre zber a vyhodnotenia kybernetických bezpečnostných udalostí

ELISA

Centrálny prevádzkový a bezpečnostný monitoring logov
Rýchle vyhľadávanie. Analýza dát. Detekcia anomálií a reporty

Riešenie vhodné pre stredné a veľké podniky, mestské úrady a ďalšie inštitúcie verejnej správy.
ELISA je robustné, výkonné, pritom však nákladovo nenáročné riešenie pre zber, korelácia a analýzu logov. Jadrom systému je analytická databáza Elasticsearch s užívateľským rozhraním Kibana, ktoré poskytuje vysoký komfort pri analýze detegovaných bezpečnostných incidentov a relevantných logov. Databázu je bežné distribuovať na viac serverov na účely rozdelenia záťaže a vysokej dostupnosti indexovaných dát.

Čo odhalíte
Aké prevádzkové chyby generuje kľúčová podniková aplikácia?
K akým účtom bolo zaznamenané neúspešné prihlásenie?
Z akých miest ľudia pristupujú k firemnému webu?
Kto kopíruje množstvo zákazníckych zmlúv?
Kto vykonal zmenu údajov v databáze?
Ktorí používatelia sťahujú najviac dát?

SODAT PROTECTION & ANALYTICS – Získajte prehľad o pohybe citlivých dát a predchádzajte dôsledkom ich strát či odcudzeniu

SODAT Protection & Analytics

Efektívny nástroj pre detekciu bezpečnostných incidentov, vďaka ktorému môžete predchádzať stratám know-how, osobných dát či citlivých údajov.
Získajte prehľad o pohybe citlivých dát a predchádzajte dôsledkom ich strát či odcudzenia.
Sodat Protection zbiera informácie o správaní užívateľov na koncových staniciach, ktoré priebežne spracováva. Funguje primárne na báze detekcie anomálií a vizualizuje informácie o činnosti užívateľov. Zistíte tak napríklad, kto, kedy a ako pristupuje k citlivým súborom, ako využíva externé pamäťové médiá alebo kto nahral dôležitý súbor na verejné úložisko, napr. Uloz.to.

SODAT ENCRYPTION – Majte svoje súbory jednoducho zašifrované vždy a všade

SODAT ENCRYPTION

SODAT Encryption využíva súborového šifrovanie pre ochranu dát v mieste uloženia.
Zašifruje dáta na úložiskách, ako sú disky, zdieľaná úložisko alebo externé zariadenia.
Nemení spôsob práce užívateľa či aplikácií na koncovej stanici. Vďaka centrálnej správe budete mať bezpečnosť vašich dát pod kontrolou.

V čom je riešenie unikátne? 

Nepretržitá ochrana dát v akejkoľvek situácii.
Riešenie využíva Microsoft Active Directory pre overovanie používateľov. Vďaka tomu neovplyvňuje prácu užívateľa. Získanie šifrovacích kľúčov na koncovej stanici prebieha na základe overenia voči doméne / systému bez potreby znalosti ďalších hesiel. Dáta sa automaticky šifrujú a dešifrujú iba vo chvíľach, keď k nim pristupujete a upravujete alebo len čítate.

Naše služby

GDPR – dokumentácia
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
AUDIT – Analýza bezpečnosti
Audit vykonaný treťou stranou Vám pomôže nájsť medzery v systéme riadenia bezpečnosti informácií
Zodpovedná osoba (DPO)
Ponúkame službu externého výkonu Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO)
Rýchly audit GDPR – u vás v organizácii
Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení. Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike.
Zavádzanie systému riadenia
Budujte dôveru vašej firmy. Certifikujte ju najrozšírenejším uznávaným certifikátom ISO
Kybernetická bezpečnosť – ZoKB
Dňa 1.apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Školenia a vzdelávanie
Ponúkame školenia pre manažérov, majiteľov firiem, DPO
Riešenia na splnenie – GDPR, ZoKB
Ponúkame technické riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR