Školenia a vzdelávanie
Našim klientom pripravujeme školenia na mieru podľa ich individuálnych potrieb a v závislosti od ich povahy a veľkosti.
Ponúkame školenia pre manažérov, majiteľov firiem a DPO

Úvod do GDPR

poldňový kurz je svojím zameraním vhodný aj pre tých z vás, ktorí pri svojej pracovnej činnosti prichádzajú do styku so spracovávaním alebo uchovávaním osobných údajov. Školenie je zamerané na kľúčové povinnosti a implementáciu GDPR.


Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov – DPO vo firme

na niektoré subjekty sa vzťahuje povinnosť zriadiť k dátumu účinnosti GDPR novú funkciu tzv. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO). Ten bude zodpovedať za dodržiavanie európskeho nariadenia vo vašej organizaci.Školenie je zamerané na kľúčové povinnosti a implementáciu GDPR. Rozsah: 2 dni


Základy šifrovacích technológií a ich implementácia

cieľom je oboznámenie sa so základnými vzťahy pre správne nasadenie technológií využívajúce kryptografii. Jednou stranou mince je vhodná voľba komunikačných protokolov či architektúry, ale uvedená snaha môže vyjsť ľahko naprázdno. Nevhodnou voľbou metód sa oslabí zabezpečenia. Zároveň je snahou uvedeného školenie vhodne pripraviť techniky aj na požiadavky, kladené zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Rozsah: 2 dni


Ochrana súkromia, základy IT bezpečnosti pre manažérov a majiteľov spoločností

jednoduchým spôsobom sa dozviete, ako účinne chrániť akékoľvek citlivé informácie v oblasti svojho biznisu voči tretím stranám a to využitím kompletného šifrovania svojich zariadení (PC, smartphone, tablet), tak komunikácií (šifrované emaily , chát, či hlas). Školenie je určené pre všetkých manažérov a majiteľov spoločností, ktorým skutočne záleží na ochrane svojho digitálneho súkromia.


ADDITIONAL FEATURES

GDPR – dokumentácia
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
AUDIT – Analýza bezpečnosti
Audit vykonaný treťou stranou Vám pomôže nájsť medzery v systéme riadenia bezpečnosti informácií
Zodpovedná osoba (DPO)
Ponúkame službu externého výkonu Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO)
Rýchly audit GDPR – u vás v organizácii
Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení. Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike.
Zavádzanie systému riadenia
Budujte dôveru vašej firmy. Certifikujte ju najrozšírenejším uznávaným certifikátom ISO
Kybernetická bezpečnosť – ZoKB
Dňa 1.apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Školenia a vzdelávanie
Ponúkame školenia pre manažérov, majiteľov firiem, DPO
Riešenia na splnenie – GDPR, ZoKB
Ponúkame technické riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR